Skip to main content

FlowKidsKracht: Je kind weer in positieve kracht!

Een reactie van een moeder op deze cursus:

Mijn dochter heeft de lessen bij ’Flow in Grow’ met plezier bezocht. Ze was erg onzeker op school en klapte vaak dicht als het bij rekenen te moeilijk werd. Wij als ouders hadden er van alles aan proberen te doen maar met weinig succes. Het is nu een dik jaar geleden dat ze de lessen volgde en af en toe is ze nog steeds onzeker maar het is al stukken minder. Als ze af en toe toch weer licht in paniek raakt kunnen we haar herinneren aan de ademhalingsoefeningen die ze bij Flow in Grow geleerd heeft. Ik merk dat ze minder lang blijft hangen in haar onzekere gevoel en dat ze dus sterker in haar schoenen staat!

FlowKidsKracht

Je kind weer in positieve kracht!

Een training die bedoeld is voor kinderen met boosheid/frustratieklachten, kinderen die twijfelen aan hun eigen capaciteiten, bang zijn voor negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan (op schoolgebied, maar bijvoorbeeld ook in sociale situaties), angst- en vermijdingsverschijnselen vertonen en belemmerd worden door spanning en/of prestatiedruk. Ook kinderen die last van pesten hebben, kunnen baat hebben bij deze training. De kinderen leren wat er gebeurt als stress toeslaat (psycho-educatie) en wat ze eraan zouden kunnen doen.
In de training komen thema’s naar voren als: gevoelens, het herkennen van lichaamssignalen, leren ontspannen, goed ademhalen en positief leren denken.
Na een uitgebreid intakegesprek start de training met een ouderavond waarin ouders de psycho-educatie krijgen die de kinderen later ook krijgen. Dan kunnen ouders en kinderen vanuit hetzelfde kader begrijpen wat er gebeurt als er stress ontstaat. Daarna starten er 6 kinderbijeenkomsten. Deze zijn op maandagmiddag van 15.45-17.00 uur. Ouders worden gedurende de cursus goed op de hoogte gehouden en zo nodig kan er ook wat telefonische begeleiding zijn. Aan het einde van de cursus vindt er een gesprek plaats met de ouders en het kind samen om alles nog eens door te spreken.
De groep zal bestaan uit maximaal 6 kinderen. Er zijn twee trainers.
De kosten bedragen 325 euro per training

Meer weten, neem contact op