Skip to main content
stacked flow in grow logo

Professionals vanuit het hart

FlowinGrow voor kindertherapie,
systeem- en relatietherapie

Samen op zoek naar verbinding met jezelf en met de ander...

Samenleven is niet altijd eenvoudig. Toch is dat wat de meeste mensen willen en doen: in een gezin, een liefdesrelatie, een vriendschap. In dat samenleven ontstaan soms hobbels. In de ander kom je jezelf tegen. Dat leidt soms tot spanningen en onbegrip. Bij FlowinGrow begeleiden wij kinderen en ouders, maar ook partners in het herkennen van patronen die het (gezin-)systeem ingeslopen kunnen zijn. Door spanningen kun je het vertrouwen in jezelf en de verbinding met anderen kwijtraken. Bij FlowinGrow gaan we op zoek naar begrip, vertrouwen en herverbinding. Door stress en emoties beter te reguleren kunnen kinderen en ouders zichzelf en elkaar weer vertrouwen en elkaar weer op een positieve manier bekijken. Als je elkaars kwaliteiten kent en benut, sta je versteld van de mogelijkheden. Onze werkwijze is een (speelse) zoektocht naar daar waar het misging (trauma), of nog steeds moeilijk is (stress- en emotieregulatie), maar ook zoeken we met elkaar naar waar het juist goed gaat. In moeilijkheden vergeten we vaak oog te hebben voor  de mogelijkheden. In onze therapie werken wij vanuit ieders kwaliteiten en mogelijkheden en leggen daarmee nieuwe verbindingen met oog op mogelijke hulpbronnen: curatief en preventief. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen. Zo werken we aan Flow in Grow.

Bij FlowinGrow werken we altijd systemisch: ouders/verzorgers, broertjes en zusjes, school of de kinderopvang kunnen betrokken worden als dat wenselijk is. Onze systemische aanpak voor stress- emotieregulatie wordt ook op basisscholen toegepast door middel van de interventie de Stressbestendige school. Dit is een schoolbrede aanpak om beter met stress te leren omgaan op de basisschool.

FlowinGrow is naast een praktijk voor therapie ook een CRKBO gecertificeerde instelling voor cursussen en onderwijs aan professionals. FlowinGrow geeft in eigen beheer een boek uit: jij en stress…een hersenles.

Stressbestendige gezin

Van struikelingen danspasjes maken is ook levenskunst (G. de Vries)

Hoe kun je als ouder zelf zorgen dat de stress binnen je gezin hanteerbaar blijft? Om een kind te kunnen helpen met zijn of haar stress of problemen met de emotieregulatie moet je als ouders zelf goed in je vel zitten. Zelfkennis en zelfvertrouwen in het ouderschap is daarvoor heel belangrijk, evenals dat je je bewust kunt zijn van je eigen kwetsbaarheden die geraakt kunnen worden als de stress toeslaat in het systeem waar je het meest kwetsbaar bent maar ook sterk moet zijn. Uit een onderzoek van Petit et al.,(2015) blijkt dat controledwang van ouders leidt tot meer angst en depressie bij kinderen. Willemijn van Eldik deed een onderzoek (Gelukkige ouders, gelukkige kinderen), waaruit blijkt dat conflict en conflictmijding tussen ouders, leidt tot meer agressie en depressie bij kinderen (2020). Het gedrag van ouders heeft dus veel invloed op de ontwikkeling van kinderen. Al met al de moeite waard om eens bij jezelf naar binnen te kijken: waar komt mijn controledwang, irritatie of machteloosheid vandaan? Waarom worden situaties conflictueus in ons gezin en wat kan ik als ouder daar aan doen? Hoe kun je van struikelingen danspasjes maken, hoe kun je uit de kramp van controle meer flow ervaren in je gezin?
Een cursus gericht op zelfonderzoek. Een zoektocht naar die momenten waarin je kwetsbaarheid in ouderschapskracht omgezet kan worden. Alles met het doel als ouder in staat te zijn de stress te kunnen reguleren bij en met je kind: de co-regulerende ouder voor een stressbestendig gezin!

Cursus Stressbestendige gezin

FlowKidsKracht

What you resist, persists (G.J. Jung)

De FlowKidsKracht cursus in een groepsbehandeling bij FlowinGrow. Kinderen met boosheids- en frustratieklachten komen samen en leren dat ze niet alleen zijn met hun boze buien of hun onmacht. ''What you resist, persist'' (C.G.Jung), zo'n mooie uitspraak van een van de grondleggers van de huidge psychologie. Met deze cursus gaan we niet de strijd aan met de belemmeringen, maar gaan we met de kinderen samen op onderzoek uit: waar komt het vandaan en hoe kun je het herkennen en hoe kun je er dan mee omgaan? De uitspraak is passend bij elk van onze therapievormen voor kinderen.

Meer info over kindertherapie