Skip to main content

In flow the action carries us forward as if by magic (M Csikszentmihayi)

Als het vastloopt in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind of in een relatie tussen mensen, dan kun je bij ons terecht. Wij bieden geen diagnostisch onderzoek maar kijken na een uitgebreide intake wat er nodig is om verandering te bewerkstelligen. Wij werken handelingsgericht, hechtingsgericht, lichaamsgericht en systeemgericht. Herstel van de verbinding met jezelf om daarmee ook de verbinding met anderen weer te kunnen maken staat centraal geeft nieuwe Flow. 

Flowingrow biedt de volgende mogelijkheden op het gebied van hulp:

  • Emotieregulatietherapie voor kinderen en gezinnen
  • Symbooldrama
  • Relatie- en Gezinstherapie
  • Psycho-educatie
  • Gespecialiseerde remedial teaching en behandeling van aandachts- en concentratieproblemen (BBDL)
  • Cursussen voor ouders en cursussen voor kinderen
  • Ouderbegeleiding en of opvoedondersteuning

FlowinGrow werkt vanuit een kleinschalige praktijk in Rotterdam-Hillegeberg-Schierbroek curatief en preventief met behulp van wetenschappelijk onderzochte en beproefde therapievormen. Onze medewerkers hebben allemaal een universitaire pedagogische of psychologische opleiding en een SKJ-registratie. De aanvullende specialismen wisselen per medewerker. De medewerkers volgen elk jaar nieuwe scholing.

FlowinGrow is niet door de gemeente gecontracteerd maar werkt al jaren nauw samen met huisartsen, wijkteams en scholen. FlowinGrow is vaste partner van vele wijkteams door middel van toegewezen PGB. Echter: veel van de ouders die bij ons aankloppen geven er de voorkeur aan om de zorg zelf, of via de complementaire verzekering te betalen. FlowinGrow is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de koepelorganisatie RBCZ. Wij werken volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de kwaliteitsstandaard van het KIWA. In het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) zijn we via de NFG aangesloten bij QUASIR die garant staat voor een goede afhandeling van eventuele klachten. Zie hier onze Algemene voorwaarden en Privacystatement.

Onze zorg is door onze klanten op zorgkaart beoordeeld met een 9,3 (zorgkaart.nl)

Werkwijze en filosofie

De sleutel tot een ander ben je zelf

Als er stress ontstaat in een gezin of een relatie, dan gaan deuren vaak op slot en weet je niet meer hoe ze geopend moeten worden. Hoe om te gaan met bepaalde emoties, met moeilijk gedrag? Hoe vind je weer ruimte om met elkaar het leven te leven op een prettige manier? Die zoektocht gaan we graag aan bij FlowinGrow. Wij zetten ons in voor het welbevinden van kinderen, gezinnen, partners en binnen scholen. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Door eerst je eigen stress te reguleren en contact te maken met je eigen gevoelens kun je beter kijken en begrijpen wat er gebeurt en hoe te reageren. In de Flow kom je meer in verbinding met jezelf en meer in verbinding met de ander. Je kunt bij Flowingrow terecht voor hulp aan het gezin (ouders en/of kinderen), maar ook voor projecten op scholen of voor bijscholing als je professional bent. Oplossingsgericht, curatief, systemisch, relatiegericht en altijd de focus op mogelijkheden in plaats van belemmeringen. FlowinGrow staat in verbinding met belangrijke partners in de zorg. We hebben goede contacten met verschillende wijkteams, scholen en huisartsen in de buurt. Ons idee van goede zorg is: zo kort mogelijk, maar lang genoeg om tot werkelijke verandering te komen. Als langdurige zorg is geïndiceerd, wordt er soms via het wijkteam een PGB afgegeven om deze zorg te bekostigen. De hulp van FlowinGrow is deels vergoedbaar vanuit de aanvullende verzekering.
Bij FlowinGrow werken universitair geschoolde orthopedagogen/psychologen. Wij zijn allemaal SKJ- geregistreerd. FlowinGrow is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen: SKJ, NVRG, NFG, EFT en de koepelorganisatie RBCZ. KVK inschrijving 73539937.
Op Zorgkaart.nl is te lezen wat eerdere cliënten over onze zorg hebben gezegd.

Voor verwijzers

Rome is niet in een dag gebouwd

Wilt u iemand verwijzen naar ons? Hier wat praktische informatie.
Wij bieden niet-gecontracteerde zorg. Ouders betalen zelf of er wordt in samenwerking met het wijkteam een PGB aangevraagd.
Wij bieden geen diagnostiek maar behandeling. Indien nodig, verwijzen wij voor diagnostiek graag door naar Flow4kids, een praktijk waar we intensief mee samenwerken.
De behandelingen waar wij mee aan de slag kunnen gaan zijn uiteenlopend.
Systeemtherapie, relatietherapie, hulp bij echtscheiding, niet medicamenteuze behandeling van van leer-en concantratie, hulp bij trauma (geen EMDR), emotieregulatietherapie, stressregulatie, psycho-educatie, basishulp bij autisme.
Uitgangspunt is altijd: systeemgericht, hechtingsgericht, lichaamsgericht, oplossingsgericht; curatief en/of preventief.

FlowinGrow werkt vanuit een kleinschalige praktijk in Rotterdam-Hillegersberg met wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Echter: wij werken niet geprotocolleerd en kijken altijd wat er nodig is"kort als het kort kan, en lang als het nodig is.
Onze medewerkers hebben allemaal een universitaire pedagogische opleiding en een SKJ-registratie. De aanvullende specialismen wisselen per pedagoog.
FlowinGrow is geen door de gemeente gecontracteerde zorgverlener maar werkt al jaren nauw samen met huisartsen, wijkteam en scholen. FlowinGrow is vaste partner van vele wijkteams door middel van toegewezen PGB. Echter: veel van de ouders die bij ons aankloppen geven er de voorkeur aan om de zorg zelf, of via de complementaire verzekering te betalen.
Overleg over de verwijzing is mogelijk. Graag daarvoor een mail sturen aan Jacqueline@flowingrow.nl voor een belafspraak.

Wat kost een behandeling bij FlowinGrow?

Helpen is iemand de kracht geven zelf iets aan het probleem te doen

Ons normale uurtarief is vastgesteld op 100 euro. Dat geldt ook voor het intakegesprek. Dat is verdeeld over 3/4 uur behandeling en 1/4 uur administratieve handelingen. Een gezinsafspraak en een sessie relatietherapie van 1 a 1,5 uur kost 125 euro. Een consult aan huis kost 120 euro. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek. Soms wordt het behandeldoel na 3 sessies bereikt, soms pas na 10 sessies of meer. Er is altijd open communicatie over het aantal sessies. Observatie/bezoek aan school (inclusief verslaglegging) kost 180 euro.
Deelname aan FlowKidsKracht kost 325 euro (inclusief materiaal). Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders berekenen wij een tarief van 47 euro.
De zorg van Flowingrow wordt niet vergoed door de gemeentelijke jeugdzorg. Daarvoor zijn grote instellingen aangewezen als Youz, Yulius, mentaal Beter jong.
Bepaalde therapie komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de complementaire zorg. Je krijgt dan een gedeeltelijke vergoeding van de therapie vanuit een mogelijk afgesloten aanvullende verzekering. Andere mogelijkheden voor vergoeding voor onze zorg gaan via een samenwerking met het wijkteam. Als het wijkteam vindt dat hulp bij FlowinGrow geindiceerd is dan kunnen zij een PGB budget ter beschikking stellen om de hulp bij ons te kunnen betalen.

of lees meer hierover

Team FlowinGrow

De kracht van het gezin, ligt in de loyaliteit naar elkaar

De praktijk is ooit begonnen in 2009. Heel klein. We werkten toen nog in een verbouwde garagebox. Inmiddels hebben we een team van 4 therapeuten en werken we in een prachtige therapieruimte op de Adrianalaan in Rotterdam. Jacqueline is de praktijkhouder en werkt fulltime. De andere therapeuten werken parttime. Alle therapeuten van FlowinGrow hebben een universitaire opleiding genoten en hebben verder geleerd. Alle therapeuten hebben een opleiding bij heartmath gedaan. Ze zijn geregistreerd bij het SKJ als zorgverlener. We zoeken altijd de juiste match bij de hulpvraag. Want iedere therapeut heeft haar eigen specialiteit. Soms werken twee therapeuten in een gezin als dat gewenst is.

ontmoet het team

De Spelende Therapeut

De sleutel tot een ander, ben je zelf

In ons blog lees je de alledaagse gebeurtenissen en ons standpunt hierop. Bloggen we niet vaak genoeg.... Laat dat dan ook weten 🙂

lees ons blog