Skip to main content

Wat kost een behandeling bij FlowinGrow?

Tarieven en vergoeding

Kindertherapeutische behandeling valt vaak wel onder gedeeltelijke vergoeding indien er een aanvullende verzekering voor complementaire zorg is afgesloten. Op onderstaande sites kunt u zien of uw verzekering vergoeding biedt. Vergoedingenoverzicht  NFG.

Als er indicatie voor is, dan kan er via het wijkteam een PGB aangevraagd worden. Vanuit een PGB kan de zorg bij FlowinGrow volledig bekostigd worden. Ook als het wijkteam betrokken is, blijven de ouders ons eerste aanspreekpunt. Ouders bepalen welke zorg hun kind krijgt en wie welke rapportage te lezen krijgt. Voor relatietherapie is geen vergoeding mogelijk. Bovendien geldt daar ook een verplichte BTW-heffing van 21% op de het sessietarief. FlowinGrow stuurt maandelijks een factuur.

Tarieven voor scholen

Voor Zorg op School gelden onze normale uurtarieven.

De kosten voor ”stressbestendige school” zijn op aanvraag. Er kan gekozen worden de kinderen de les te geven. Aanvullend kunnen de kinderen 3x getraind worden met behulp van de ademsensor, waardoor hun stress afneemt. Aanvullend kan gekozen worden voor een ouderavond om ouders te vertellen over deze aanpak. Ook kan gekozen worden voor het geven van deze psycho-educatie aan alle leerkrachten. De leerkrachten kunnen ook getraind worden dor middel van de ademsensor. Omdat de prijzen afhankelijk zijn van de de keuze die de school maakt en de grootte van de school is een op maat gemaakte prijsopgaaf het meest gepast.

Neem gerust contact op.