Skip to main content

Het mooiste wat je een kind kan geven is een kans (Edukans)

Op school komen kinderen samen. Kinderen met levensverhalen. Ze brengen hun karakter en hun zorgen en hun plezier mee de school in. Er is een gezamenlijke opdracht: leren lezen, rekenen, samenwerken, het ontwikkelen van burgerschap. Dat is geen makkelijke opdracht in deze snel veranderende wereld waarin kinderen constant geprikkeld worden door media en geconfronteerd worden met hoge verwachtingen. Veel kinderen hebben een extra zetje nodig in de vorm van zorg. FlowinGrow is inzetbaar voor scholen. Wij zijn op tientallen scholen actief. De inzet is verschillend. Op een aantal scholen biedt FlowinGrow ‘Zorg op school’. Dat betekent dat er op vaste momenten in de week een orthopedagoog van ons aanwezig is om met kinderen en hun ouders en hun leerkracht te werken aan met elkaar gestelde doelen. Geen wachtlijst, geen reistijd, hulp direct in de driehoek ouders, kind en school.

Andere scholen kiezen voor ons unieke project de stressbestendige school: en systemische aanpak waarbij zowel kinderen, ouders als de medewerkers van de basisschool les en training krijgen over stress- en emotieregulatie.

Studiedagen en ouderavonden verzorgen behoren ook tot de mogelijkheden. De ondererpen waarvoor wij ingeboekt kunnen worden zijn gerelateerd aan stress-en emotieregulatie, trauma, gedragsproblemen, adem en stress. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te verkennen. Al onze bijdragen in school staan in het teken van het samen met de school  vergroten van kansen voor kinderen te kunnen deelnemen aan het onderwijs, zodat ze hun kansen in het leven vergroten.

Zie ook deze rapportage op TV Rijnmond

Zorg op school

Lach, haal adem en neem de tijd (Thich-Nhat-Hanh)

Het gaat niet altijd makkelijk met kinderen op school. Het leren, het gedrag op het schoolplein of in de klas kan de leerkracht zorgen geven. Veel kinderen worden dan aangemeld bij hulpinstanties buiten de school. Maar het kan anders om de situatie snel weer passend te maken. Elke week is de orthopedagoog van FlowinGrow op school aanwezig om te werken met het kind in samenwerking met de leerkracht en ouders. Geen wachtlijst, niet lang uit de klas, in de natuurlijke omgeving van een kind. En vooral: de zorg vindt plaats in een intensief samenwerkende driehoek: school, ouders en hulpverlening als een beschermend en samenwerkend kader om het kind heen. ''Lach, haal adem en neem de tijd'' is hoe de hulp in de korte individuele sessies gekenschetst kan worden. Een moment van ontspanning met de hulpverlening, een moment om weer op adem te komen en ademoefeningen doe die rust brengen. Even de tijd om alle gedachten en gevoelens weer op een rijtje te zetten. Het levert vaak enorm goede resultaten op waardior de kinderen snel geholpen zijn. Hiermee keert het kind weer op een rustige manier terug in de klas en kan meer profiteren van het onderwijsaanbod.
In overleg met de school en het samenwerkinsgverband kan het wenselijk zijn een programma aan te bieden in de school: Meidenvenijn en Beter bij de les zijn voorbeelden van dit soort programma's die we op scholen bieden.

Stressbestendige school

Gedrag is wat een mens doet, niet wat hij denkt, voelt of gelooft (E. Dickinson)

Om goed op te groeien is stress een belemmerende factor. 1 op de 3 kinderen maakt iets heel ingrijpends mee in zijn leven (augeo, 2022) waardoor langdurig stress op de loer ligt. Ook armoede, zorgen over klimaat en oorlog, scheidende of ruziemakende ouders, te hoge verwchtingen van ouders en schooltoetsen kunnen behoorlijk voor stress zorgen, zo blijkt uit onderzoek. Stress krijg je niet uit de school, want op een heleboel factoren heeft de school geen vat. Echter: het gedrag van kinderen met stress is wel direct van invloed op de situatie in de klas. Kinderen worden stilletjes of worden juist onredelijk boos en hyperalert. Vaak wordt dat direct gezien als een gedragsprobleem, terwijl stress vaak de grote boosdoener is.Wat een grote stap zou het zijn als binnen een school zowel de kinderen als de leerkrachten als de ouders allemaal goed weten om te gaan met stress? Want stressvrije scholen bestaan niet. Immers: het leren staat centraal op school: sociaal, cognitief, motorisch. Leren gaat nooit vanzelf en gaat vanzelfsprekend soms gepaard met frustratie, angst, conflicten: stress. Ook leerkrachten ervaren soms stress: het runnen van de klas, het uiterste proberen te bereiken bij ieder kind. Ouders ervaren soms stress als hun verwachtingen van de school of ten aanzien van het kind niet waargemaakt kunnen worden. Stress is niet erg, zelfs een teken dat er (liefdevolle) betrokkenheid is. Het is alleen fijn als kinderen, ouders en leerkrachten de stress kunnen herkennen en weten ermee om te gaan. FlowinGrow biedt een compleet pakket waarin psycho-educatie rond stress centraal staat. Er zijn lessen voor kinderen waarin op een heel begrijpelijke manier klassikaal wordt uitgelegd wat er gebeurt in je hersenen en in je gedrag als er sprake is van stress. De kinderen gaan zichzelf en elkaar wat beter begrijpen en leren ook wat ze zouden kunnen doen om de reactie wat minder vaak te hebben. Daarnaast worden kinderen getraind om te leren omgaan met stressvolle momenten en te spreken over hun gevoel. Verdiepende teamtrainingen voor de leerkrachten en directie over emotieregulatie en een ouderavond waarin ouders ook leren over deze technieken maakt dat de aanpak volledig geïntegreerd kan worden in een school. Co-regulerende leerkrachten en co-regulerende ouders voor een betere stressregulatie bij de kinderen en meer Flow in de school.
Verschillende scholen hebben deze aanpak inmiddels geïntegreerd. Er ontstaat een gezamenlijke taal en aanpak rond stress, angst en ruzie en een gezamenlijke aanpak om het op te lossen.
JIJ EN STRESS, EEN HERSENLES vormt het hart van de psycho-educatie en is uitgegeven door FlowinGrow. Wil je dit project ook op jouw school? In drie jaar wordt deze interventie geimplementeerd. Een trainer stressbestendige school geeft lessen en ademtrainingen, maar na de implementatie heb je als school zelf deze know-how in huis. De stressbestendige school volgt een erkenningstraject bij het Nederlands Jeugd Instituut voor wetenschappelijke erkenning. https://www.nji.nl/interventies/stressbestendige-school

Neem contact op