Skip to main content

Kennis spreekt, wijsheid luistert (Jimi Hendrix)

Alle teamleden van FlowinGrow zijn universitair geschoold. Zij hebben aanvullende scholingen gedaan waardoor onze kennis op een hoog niveau staat. En ieder jaar volgens we weer nieuwe cursussen en scholingen om deze kennis op een goed niveau te houden. Deze kennis delen we met elkaar en staat ook ter beschikking van de mensen die bij FlowinGrow hulp vragen. Echter: geen enkele hulpvraag kent een hapklaar antwoord dat we uit onze kennishoed tevoorschijn kunnen toveren. Daarom stellen onze medewerkers heel veel vragen en luisteren naar antwoorden van onze cliënten, verbaal en non-verbaal. Zo proberen we te achterhalen wat nu het eigenlijke probleem is en wat er schuurt en moeilijk is om dat met onze kennis en kunde mede te proberen op te lossen.

Als de goede vraag gesteld wordt, komen de antwoorden en oplossingen  vaak als vanzelf

Jacqueline Tournier

Volg je hart, dat klopt altijd

Via FlowinGrow levert zij sinds 2008 haar geheel eigen, creatieve bijdrage aan opvoedings- en leerprocessen, relatie- en leefprocessen. Haar grootste uitdaging is: met compassie kijken naar wat moeilijk is, samen te zoeken waar de schoen wringt om dan oplossingsgericht en curatief te werken vanuit het hart. Leren kijken naar de goede aspecten in processen, altijd systemisch en het vinden van verbinding om een verandering teweeg te brengen. De focus ligt voor haar niet in eerste instantie op de diagnose, maar op het begrijpen en van daaruit een zachte beweging naar een verbetering.
Jacqueline is geregistreerd als systeemtherapeut voor gezinstherapie en relatietherapie bij de NVRG en therapeut via NFG en aangesloten bij het SKJ. Zij is daarnaast therapeut Symbooldrama, EFT-basis gecertificeerd en gecertificeerd Heartmath-coach. Jacqueline heeft zich verdiept in stress- en emotieregulatie en hechting. De begeleidingstrajecten die Jacqueline doet hebben vaak te maken met trauma, hechting, angst, boosheid, moeilijk gedrag, problemen binnen het gezin of relatieproblemen. Zij gecertificeerd Triple-P aanbieder, waarvanuit zij garant staat voor kwalitatief goede opvoedingsondersteuning aan ouders. Naast haar werk als therapeut is zij de auteur van ''Jij en stress... een hersenles'' en verzorgt zij op scholen en voor instellingen opleidingen en lezingen over stress en gedrag, emotieregulatie en stressregulatie. Zij heeft 3 volwassen kinderen waarvan de jongste met het syndroom van Down: Sterre. In het kader van denken in mogelijkheden in plaats van stagneren door beperkingen is zij door het leven en leren met Sterre een kei geworden!

Yentl Lassche

Het regent nooit de hele dag

Yentl Lassche is afgestudeerd als orthopedagoog en werkt bij FlowinGrow. In de afgelopen jaren heeft zij verschillende aanvullende opleidingen gevolgd. Zij is inmiddels HeartMath therapeut, systeemtherapeut i.o. en gecertificeerd trainer ‘’Beter bij de les’’. Yentl is erg geïnteresseerd in de inzet van het lichaam in de therapie en neemt deze dan ook als uitgangspunt voor de behandeling. Binnen FlowinGrow houdt Yentl zich bezig met ‘jij en stress, een hersenles’ een programma voor de basisschool rond stressregulatie en zij verleent ‘’zorg op school’’. In de praktijk biedt Yentl hulp aan kinderen en ouders wanneer er moeilijkheden zijn in het reguleren en/of uiten van emoties evenals met de FlowKidsKracht training. Yentl probeert altijd de link te zoeken tussen het beste voor het kind en de best mogelijke oplossing in de klas. Juist door de rustgevende technieken vanuit de HeartMath en het continu proberen te begrijpen van het systeem maken dat iedereen zich steeds een beetje meer begrepen voelt. Zowel door zichzelf als door de ander.

Yentl’s natuur is om bij elk kind naar zijn of haar kwaliteiten te kijken en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Haar spreuk luidt dan ook: “het regent nooit de hele dag”. We kunnen altijd op zoek gaan naar die ene zonnestraal op de dag die het een beetje fijner of makkelijker voor ons kan maken. Zolang we met elkaar kunnen blijven zoeken naar de positieve dingen en daar kracht uit kunnen halen komen we er vaak achter dat er ook best wel veel goed gaat. En als we heel eerlijk zijn… Kan een beetje regen op zijn tijd ook best wel fijn zijn.

Gonda Huisman

Anders goed | is ook goed

Het werken met kinderen en hun gezinnen heeft Gonda nooit los kunnen laten. Als het allemaal even niet vanzelfsprekend gaat, wil Gonda meekijken en meedenken aan de hand van een oplossings- en systeemgerichte werkwijze, binnen de kleinschaligheid en het persoonlijke contact vanuit Flowingrow. Het verbinding maken met ouders en/of hun kind(eren) staat bij haar voorop. Vanuit kennis en ervaring, om een zetje te kunnen geven naar meer flow en ontspanning in het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Op weg naar groei van het zelfvertrouwen en vergroten van de veerkracht, zodat iedereen weer wat steviger komt te staan.
Gonda werkt zowel in de praktijk, bij gezinnen thuis als op scholen. Zij is SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional (geregistreerd bij SKJ) en heeft bijscholingen gevolgd van Heartmath en heeft zich verdiept in systemisch werken via ‘Een taal erbij’ bij de Systeem Academie.

Denise de Jel

De rivier van gisteren, is niet die van vandaag

Denise is afgestudeerd als psycholoog en werkt bij FlowinGrow.
Daarnaast is zij leerkracht in het primair onderwijs, trainer Beter bij de Les en HeartMath coach.
Denise volgt momenteel een opleiding tot dyslexiebehandelaar. Ze is constant bezig met het verkrijgen van meer inzichten rondom de leerprocessen die kinderen in hun leven doorlopen en de uitdagingen waar zij soms mee te maken krijgen.
Binnen FlowinGrow houdt Denise zich bezig met ‘de Stressbestendige School’, een schoolbreed programma voor de basisschool rond stress- en emotieregulatie.
Denise haar doel is om een kind zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Daarbij kijkt ze niet alleen naar de leerresultaten, maar bijvoorbeeld ook naar de leerstijlvoorkeuren van het kind. Ze kijkt naar wat een kind al kan, waar hij of zij enthousiast van wordt en zet deze krachten in om samen met het kind aan zijn of haar uitdagingen te werken. Hierbij zet ze zo nodig haar kennis van HeartMath om zo ook te werken aan eventuele faalangst.
Denise is als hulpverlener verbonden aan het SKJ waar zij is geregistreerd als jeugd-en gezinsprofessional.