Skip to main content

Je bent zo mooi.. anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder.. maar zo mooi anders” (Hans Andreus)

Als ouders kun je soms met de handen in het haar je kind helemaal niet meer begrijpen. We kunnen dan bij FlowinGrow vanuit onze expertise op systemische problematiek en emotieregulatieproblematiek mee gaan kijken. Samen met ouders (en soms ook school) een kind leren begrijpen is waar we bij FlowinGrow sterk op gericht zijn. In zo’n handelingsgericht proces vindt een uitgebreid intakegesprek plaats. Vervolgens zien we een kind dan een aantal keer in de praktijk. In deze sessies vindt spel (soms ook met het hele gezin, om de onderlinge interacties te begrijpen) plaats, kinderen tekenen, we praten met het kind. Soms nemen we, in overleg met ouders ook contact op met school. Aan het einde van dit proces wordt een verslag gemaakt waarin we een beeld schetsen van het  kind. Hierin proberen we te omschrijven hoe het kind zich voelt en welke thema’s er spelen bij hem of haar. Op basis daarvan lukt het vaak goed om als ouders aan de slag te gaan op basis van dit begrip. Soms volgt dan nog een stukje therapie.
Mochten er gerichte vragen zijn over hoe anders jullie kind is in zijn gedrag of het leren en welke specifieke hulp daarbij nodig is, dan verwijzen wij graag naar Flow4Kids. Zij voeren de diagnostiek uit. Zij kunnen bijvoorbeeld  onderzoek doen naar de intelligentie van uw kind, of kijken of er sprake is van oa. ADHD, Autisme of andere gedrags- en leerstoornissen.