> Home » FlowinGrow voor kinderen » Diagnostiek

Ieder mens is uniek, maar soms zo anders dan we zelf gewend zijn. Samen een kind leren begrijpen is waar we bij FlowinGrow sterk op gericht zijn. In een uitgebreid intakegesprek vragen we aan ouders de hele geschiedenis van het kind uit, dat vormt de eerste stap van dit proces. Vervolgens zien we een kind dan een aantal keer in de praktijk. In deze sessies vindt spel plaats, kinderen tekenen, we praten met het kind. Soms nemen we, in overleg met ouders, ook contact op met school. Aan het einde van dit proces wordt een verslag gemaakt waarin we een beeld schetsen van het  kind. Hierin proberen we te omschrijven hoe het kind zich voelt en welke thema’s er spelen bij hem of haar. Op basis daarvan lukt het vaak goed om als ouders aan de slag te gaan op basis van dit begrip. Soms volgt dan nog een stukje therapie.
Mochten er gerichte vragen zijn over hoe anders jullie kind is in zijn gedrag of het leren en welke specifieke hulp daarbij nodig is, dan verwijzen wij graag naar Flow4Kids. Zij kunnen onderzoek doen naar bijvoorbeeld ADHD, Autisme of andere gedrags- en leerstoornissen.