Skip to main content
[thb_image image=”208″][/thb_image]

Jacqueline is gezins- en orthopedagoog, therapeut symbooldrama en syteemtherapeut (NVRG) en heeft zowel op de universiteit als op verscheidene HBO-opleidingen gewerkt.

Via FlowinGrow te Rotterdam levert zij inmiddels al meer dan 10 jaar op geheel eigen, creatieve manier hulp bij vragen over opvoeding en ontwikkelingsprocessen. Uitgangspunt is dat een probleem van een kind altijd gezien wordt als een gezinsprobleem. daarom werkt zij bijna altijd met het gehele gezin en soms zelfs met opa’s/oma’s aan ontrafeling van problematiek en vastlopende interactieprocessen om uiteindelijk tot een betere balans te komen. Een van haar grootste uitdagingen is: oplossingsgericht en curatief werken vanuit het hart, kijken naar de goede aspecten in processen, altijd systemisch en het vinden van kwaliteiten en die inzetten om een verandering teweeg te brengen. De focus ligt voor haar niet op de diagnose, maar op het begrijpen en van daaruit een zachte beweging naar een verbetering.
Jacqueline Tournier is geregistreerd integratief kinder- en jongerentherapeut bij de VIT en therapeut via NFG. Zij is therapeut Symbooldrama, systeemtherapeut, EFT-basisgecertificeerd en gecertificeerd Heartmath-trainer. Jacqueline heeft zich verdiept in gevoels- of emotieregulatie.

De begeleidingstrajecten die Jacqueline met kinderen en hun ouders doet hebben vaak te maken met angst, boosheid, moeilijk gedrag van kinderen, problemen binnen het gezin of pestproblemen. Daarnaast is zij gecertificeerd Triple-P aanbieder, waarvan uit zij garant staat voor kwalitatief goede opvoedingsondersteuning aan ouders. In het kader van de WKKGZ is het mogelijk eventuele klachten of geschillen voor te leggen aan de klachten- en geschillencommissie. Hier kunt u de handelwijze in zo’n geval nalezen.

  • Lidnummer VIT 481.15.a
  • Lidnummer NFG
  • Lidnummer koepel RBCZ 809483R