Skip to main content

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van FlowinGrow. We hebben een klachtenregeling scholingsaanbod, mocht u u een klacht hebben dan kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. FlowinrGow streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.

Klachtenprocedure

  1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij FlowinGrow.
  2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via een email naar info@flowingrow.nl. Deze mail wordt ontvangen door Jacqueline Tournier, eigenaar van FlowinGrow.
  3. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  5. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  6. Mocht de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld worden, dan kan u zich richten tot de geschillencommissie SCAG waarbij FlowinGrow is aangesloten, tel nummer: 085-9022863. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend.
  7. Klachten of opmerkingen en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
  8. Alle trainers van FlowinGrow zijn CRKBO gecertificeerd, erkend heartmath trainer/therapeut en SKJ geregistreerd. Mocht een klacht niet goed opgelost kunnen worden, dan geldt de verdere afhandeling voor onze algemene voorwaarden scholing.