> Home » Over Flowingrow » FlowinGrow, als alles spaak loopt

Als je kind vastloopt op school en thuis, als er al onderzoek is gedaan, maar er is geen verbetering. Bij FlowinGrow melden zich de laatste tijd verschillende ouders met kinderen waar het ondanks de diagnoses, psycho-educatie en medicatie niet lekker loopt. Thuis niet en ook op school niet. FlowinGrow biedt dan een integratieve Flow-aanpak:

  • Therapie aan het kind
  • Begeleiding aan ouders
  • Gezinstherapie
  • Begeleiding op school (psycho-educatie op school)
  • Meedenken in groot overleg op school

Door aan alle wieltjes in het systeem rond het kind te draaien kan er weer Flow in de ontwikkeling komen. Uitgangspunt van de aanpak is in eerste instantie de psycho-educatie JIJ EN STRESS, EEN HERSENLES.

We werken in deze aanpak samen met PPO, de school, vaak andere hulpverleners die betrokken zijn. Het wijkteam is ook betrokken. Zij zorgen vaak voor het PGB en schuiven ook aan in de overleggen.