Skip to main content

"Als het opgroeien en opvoeden even niet vanzelf gaat"

…dan kun je bij FlowinGrow terecht.

Wij zetten ons in voor het welbevinden van kinderen en hun ouders op school en thuis. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. In de Flow kom je meer in verbinding met jezelf en meer in verbinding met de ander. Je kunt bij FlowinGrow terecht voor hulp aan het gezin (ouders en/of kinderen), maar ook voor projecten op scjholen of voor bijscholing als je professional bent.

Oplossingsgericht, systemisch, relatiegericht en altijd de focus op mogelijkheden in plaats van belemmeringen.  FlowinGrow staat in verbinding met belangrijke partners in de zorg. We hebben goede contacten met verschillende wijkteams, scholen en huisartsen in de buurt. Ons idee van goede zorg is: zo kort mogelijk, maar lang genoeg om tot werkelijke verandering te komen. Als langdurige zorg is geïndiceerd, wordt er soms via het wijkteam een PGB afgegeven om deze zorg te bekostigen. De hulp van FlowinGrow is deels vergoedbaar vanuit de aanvullende verzekering.

Tarieven en verzekering

Wat kost een behandeling bij FlowinGrow?

Ons normale uurtarief is vastgesteld op 106 euro. Dat geldt ook voor het intakegesprek. Dat is verdeeld over 3/4 uur behandeling en 1/4 uur administratieve handelingen. Een gezinsafspraak van 1 a 1,5 uur kost 125 euro. Een consult aan huis kost 120 euro. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek. Soms wordt het behandeldoel na 3 sessies bereikt, soms pas na 10 sessies of meer. Er is altijd open communicatie over het aantal sessies. Observatie/bezoek aan school (inclusief verslaglegging) kost 180 euro. Deelname aan FlowKidsKracht kost 325 euro (inclusief materiaal). Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders berekenen wij een tarief van 53 euro.
De zorg van FlowinGrow wordt niet vergoed door de gemeentelijke jeugdzorg. Daarvoor zijn grote instellingen aangewezen als Youz, Yulius, mentaal Beter jong.

Meer weten, neem contact op