Skip to main content

FlowinGrow is een praktijk in de stad Rotterdam voor (systeem)therapie aan kinderen en hun ouders. FlowinGrow zet zich in voor het welbevinden van kinderen, met als doel dat zij in hun eigenheid kunnen groeien. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Het doel: Een stabiele opgroeisituatie met ouders en kinderen met zin in het leven.
FlowinGrow is op verschillende gebieden in te zetten:

FlowinGrow voor diagnostiek en behandeling van kinderen met (gedrags)problemen of leerproblemen

FlowinGrow voor opvoedingsondersteuning en relatieondersteuning aan ouders

FlowinGrow voor scholen

De hulpverleners van FlowinGrow zijn aangesloten bij de voor hen relevante beroepsverenigingen: NVRG, VIT, NVO en NFG en aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ.

[thb_image image=”241″][/thb_image]